15. kesäkuu 2021
Tapahtuma

Järjestöklubi: Yhteisön terveys on kaikkien asia!

Aloituspäivä ja aika 15.06.2021 - 17:00
Päättymispäivä ja aika 15.06.2021 - 18:30
Kieli Suomi ja englanti
Maksu Ilmainen
Järjestäjä Moniheli ry

Tule kevään viimeiseen Järjestöklubiin keskustelemaan aiheesta: Miten edistää maahan muuttaneiden terveyttä?

Julkinen sektori tekee paljon hienoa työtä terveyden edistämisen parissa, mutta he eivät aina tavoita kaikkia, jotka sitä tarvitsevat. Järjestöt taas tekevät paljon jalkautuvaa työtä, jolla he tavoittavat omia yhteisöjään paremmin. Miten järjestösi voi edistää maahan muuttaneiden terveyttä? Mitä jalkautuvaa työtä järjestöt tekevät jo, ja miten tehdä sitä hyvin? Kuka mielestäsi tarvitsee eniten tukea oman terveydensä parantamiseksi?

Puheenvuorot aiheesta pitävät Moniheli ry:n Terkku-hankkeen koordinaattori Laura Musta sekä Heed ry:n puheenjohtaja Emma Tamankag. Kuulemme myös eri järjestöjen kokemuksista ja hyvistä käytännöistä aiheeseen liittyen, ja mietimme yhdessä, mitä jokainen voi tehdä asialle.

Tilaisuuden puhekieli (englanti tai suomi) valitaan ilmoittautumisten perusteella, mutta kommentteja, kysymyksiä tai puheenvuoroja voi esittää tilaisuuden aikana kummallakin kielellä.

Ilmottaudu: https://www.moniheli.fi/tapahtumat-events/jarjestoklubi-terveys-terkku/

Tervetuloa mukaan!

June 15th at 5pm-6.30pm Associations’ Club: Health promotion outreach work in associations

Join this spring’s last Associations’ Club on How to improve the health of immigrants?

The public sector is doing a great job improving health, but they do not reach everyone equally. Multicultural associations are the best to reach their communities, and they do a lot of outreach work. What can your association do to improve immigrants’ health? What kind of outreach work is done, and how to do it well? Who do you think should be the main target group for health promotion work?

There will be talks from Moniheli’s Terkku-project’s coordinator Laura Musta and Heed Association Finland’s chair Emma Tamankag. We also hear about the experiences and good practices of various associations about this topic, and together we will think over what each of us can do about it.

The main language of the event will be either English or Finnish based on the language skills of registered participants, but questions and statements can be presented in either language.

Register at https://www.moniheli.fi/tapahtumat-events/jarjestoklubi-terveys-terkku/

Welcome!