13. syyskuu 2022
Tapahtuma

Dialogisuuden taito. Erätauko-ohjaajakoulutus

Koulutus

Aloituspäivä ja aika 13.09.2022 - 10:00
Päättymispäivä ja aika 15.11.2022 - 12:00
Paikka Verkossa
Järjestäjä Opintokeskus Visio

Haluatko edistää parempaa keskustelukulttuuria? Haluatko kehittää taitojasi rakentavan keskustelun ohjaajana? Erätauko- ohjaajakoulutus on verkossa toteutettava koulutus, joka antaa sinulle valmiudet tähän! Erätauko on keskustelumenetelmä, jota voi käyttää erilaisissa ryhmissä ja organisaatioissa, niin tuttujen kuin tuntemattomien kesken, lähitapahtumissa tai etänä. Erätauko- menetelmä on yksi hyväksi todettu tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua – mahdollisuus pysähtyä ja harkita asioita rauhassa. Erätauon avulla voit tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä käymään tasavertaista keskustelua ja saat paikalle myös heidät, jotka herkästi jäävät keskusteluiden ulkopuolelle.

SISÄLTÖ

 • Erätauko-menetelmän tausta ja tarve dialogille
 • Erätauko-menetelmän keskeiset elementit
 • Erätauko-materiaalit ja -työkalut
 • Osallistuminen ohjattuihin Erätauko-dialogeihin
 • Rakentavaa dialogia edistävät toimintatavat
 • Luottamuksellisen ilmapiirin rakentaminen
 • Haastavissa dialogitilanteissa toimiminen
 • Oman erätauko- keskustelun suunnittelu ja toteuttaminen
 • Erätauko-menetelmän soveltamisen ideointi
 • Erätauko-dialogin reflektointi ja vertaisosaamisen jakaminen

OSAAMISTAVOITTEET 

Tavoitteena on, että kurssin käytyäsi:

 • Tunnet dialogisuuden periaatteet ja Erätauko- menetelmän
 • Ymmärrät rakentavan keskustelun pelisääntöjen merkityksen ja osaat soveltaa niitä erilaisissa keskustelutilanteissa
 • Ymmärrät keskustelun ohjaajan vastuut ja mahdollisuudet
 • Osaat suunnitella ja toteuttaa eri teemaisia keskusteluja Erätauko- menetelmään pohjautuen

AIKA

 • kerta ti 13.9. klo 10-14
 • kerta ti 27.9. klo 10-14
 • kerta ti 11.10. klo 10-14
 • kerta ti 15.11. klo 9-12

TOTEUTUS

Verkkokoulutus. Ilmoittautuneille lähetetään Zoom-linkki ja ohjeet sekä pieni ennakkotehtävä sähköpostiin ennen koulutuksen alkua.

Ennakkotehtävän lisäksi koulutuksessa on jokaisen koulutuskerran jälkeen välitehtävä. Koulutus edellyttää työskentelyä myös ennen koulutuksen alkua (ennakkotehtävä) sekä koulutuskertojen välillä (välitehtävät, oman erätauko-keskustelun suunnittelu ja järjestäminen). Osallistujilla on mahdollisuus saada koulutuksesta todistus, mikäli osallistuvat kaikille koulutuskerroille ja tekevät välitehtävät.

Koulutus sisältää myös vuorovaikutteista pienryhmätyöskentelyä, jonka aikana osallistujien on toivottavaa pitää mikrofoninsa ja halutessaan myös kameransa auki.

Koulutuksessa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, mikä tarkoittaa, että kaikenlainen syrjintä, häirintä ja epäasiallinen käytös on kielletty. Voit tutustua Vision turvallisemman tilan huoneentauluun täällä.

KOULUTTAJA

Erätauko- ohjaaja ja – kouluttaja, YTM, Maia Fandi

HINTA

90 €/ henkilö. Työttömät ja pitkäaikaislomautetut, maahanmuuttaneet, opiskelijat, eläkeläiset ja Vihreän Sivistysliiton jäsen- ja kumppanijärjestöjen edustajat ovat oikeutettuja 25%:n alennukseen kurssimaksusta.