1. helmikuu 2022
Tapahtuma

Ammattimainen varainhankinta – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Koulutus

Aloituspäivä ja aika 01.02.2022 - 00:00
Päättymispäivä ja aika 01.02.2023 - 00:00
Ilmoittaudu viimeistään 01.01.2022 - 00:00
Järjestäjä Rastor-instituutti, SOSTE, VaLa, Allianssi ja Fingo

Tässä tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnossa kehität varainhankintatyötäsi siten, että se tukee organisaation tuloksellista toimintaa. Koulutus toteutetaan yhteistyössä SOSTE:n, VaLa:n, Allianssin ja Fingon kanssa. European Fundraising Association (EFA) on myöntänyt koulutukselle sertifikaatin ainoana Suomessa.

Pätevöidy tuotekehityksen ammattilaiseksi ja tehosta organisaatiosi varainhankintaa

Koulutuksessa viet läpi oman kehityshankkeen, joka keskittyy varainhankintatuotteen tai organisaation prosessien kehittämiseen. Koulutuksen sisällöt tukevat osaamistasi varainhankintaan liittyvissä projekteissa. Opit ymmärtämään brändin merkityksen ja hyödyntämään digitaalisia kanavia paremmin. Koulutuksen teemat johdattelevat sinut toteuttamaan varainhankintaa asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti.

Ammattimainen varainhankinta -koulutuksen suorittaneet saavat EFA Certified Fundraiser -sertifikaatin. Se todentaa, että koulutus vastaa EFA:n asettamia vaatimuksia ja noudattaa yhteisiä eurooppalaisia varainhankinnan standardeja. Laadukas, luotettava ja ammattimainen varainhankinta tukee koko organisaation toimintaa.

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat toimia varainhankinnan parissa tehokkaammin, luotettavammin ja laadukkaammin, esimerkiksi järjestöjen ja yhdistysten varainhankinnan, viestinnän, markkinoinnin tai projektinhallinnan tehtävissä työskenteleville.

Koulutus sisältää 12 koulutuspäivää. Koulutuspäivien lisäksi teet oppimistehtäviä ja sovellat oppimaasi oman yrityksesi toimintaan. Saat meiltä tukea tutkinnon suorittamiseen ja sinulle sopivan opiskeluohjelman laatimiseen.

Koulutuspäivien teemat:

 1. Lahjoittamisen motiivit
 2. Varainhankinnan prosessi ja projektisuunnittelu
 3. Brändi varainhankinnassa
 4. Toimintaympäristön analysointi, sen hyödyntäminen sekä strategiset valinnat, liiketoimintamallit ja LEAN
 5. Lahjoittajakohderyhmät sekä varainhankintamuodot ja -tavat
 6. Varainhankinnan viestit ja tarinallistaminen
 7. Varainhankinnan palvelumuotoilun prosessi ja toteuttaminen
 8. Varainhankintametodit ja -kanavat sekä tunnusluvut
 9. Lahjoittajasuhderekisterit, tietosuoja ja eettisyys
 10. Varainhankintaprojektin suunnittelu, budjetti ja seuranta
 11. Varainhankintaverkoston johtaminen
 12. Digivarainhankinta

Koulutuksen suorittaminen
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto, jossa tutkinnon suorittaminen ja tutkintokoulutus henkilökohtaistetaan juuri sinulle sopivaksi sen perusteella, mitä jo osaat ja mitkä ovat tavoitteesi.

Valitset Rastor-instituutin ohjaajan kanssa tutkintoon soveltuvasta kurssitarjonnasta ne kurssit, joilla saavutat tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon. Opintojen määrä riippuu siitä, mitä tutkinnon osia valitset tutkintoosi, mitä jo osaat ja miten kasvatat ammattitaitoasi työpaikallasi.

Jokaisessa tutkinnossa on omat vaatimuksensa ammatilliselle osaamiselle. Tutustu tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnossa vaadittavaan osaamiseen Opetushallituksen sivuilla: ePerusteet

Maksu ja ehdot
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena.

Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla käytännön työtä tekemällä. Oppimista täydennetään osallistumalla koulutukseen Rastor-instituutissa. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka ja työaikasi on oltava vähintään 25 tuntia viikossa. Oppisopimusta varten tarvitset myös työnantajasi suostumuksen oppisopimukseen. Oppisopimuksessa työnantaja osallistuu kouluttamiseen ja varmistaa, että uutta osaamista on
mahdollista hankkia sen verran kuin tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan. Työpaikan on tarjottava sellaisia työtehtäviä, että ne vastaavat oppisopimusopiskelijan valitseman tutkinnon vaatimuksia. Työnantajan on annettava opiskelijalle mahdollisuus osallistua myös koulutuspäiviin ja muuhun koulutukseen.

Työpaikalta nimetään työpaikkaohjaaja tai -kouluttaja, jolla täytyy olla aikaa ja osaamista opiskelijan ohjaamiseen työajallaan. Työnantajan on sitouduttava siihen, että opiskelija voi hankkia tutkintoon tarvittavaa uutta osaamista ja hän voi suorittaa koulutuksen.

Tutkinnon suorittanut voi tietyin edellytyksin (yhteensä viiden vuoden ylittävä työ- tai virkasuhde) anoa Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä (400 €).