Kuva: Tuomas Tiainen / Fingo

Opi ja opeta Fingon materiaaleilla

Kehitä taitojasi Fingon laadukkailla oppimateriaaleilla, jotka antavat eväitä muun muassa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, tuloksellisen kehitysyhteistyön suunnitteluun ja innostavaan globaalikasvatukseen.

Kehitysyhteistyön materiaalit

Kehitysyhteistyön hankehallinto (verkkokurssi)

Kehitysyhteistyön hankehallinnon itseopiskelupaketti on tarkoitettu kehitysyhteistyöhankkeita suunnitteleville ja toteuttaville järjestöille oman osaamisen vahvistamiseksi ja päivittämiseksi. Tavoitteena on tukea oppimista ja oman osaamisen kehittämistä sekä parantaa hankkeiden laatua ja tuloksellisuutta.

EU:n kehityspolitiikan termit ja lyhenteet

EU:n kehityspolitiikan termit ja lyhenteet -opas on tarkoitettu kaikille kestävästä kehityksestä, kehityspolitiikasta ja -yhteistyöstä tai EU-politiikasta kiinnostuneille.

EU-rahoitusopas (pdf)

Opas on tarkoitettu suomalaisille järjestöille, jotka haluavat hakea EU:lta rahoitusta kehitysyhteistyöhankkeisiin. Se esittelee järjestöille olennaiset EU:n kehitysyhteistyön rahoitusmekanismit sekä ne komission hallinnoimat rahoituslinjat, jotka soveltuvat järjestöille. Lisäksi rahoitusopas kertoo, miten EU-rahoitusta haetaan ja minkälaisia asioita hakemuksessa kannattaa huomioida.

Gender – sosiaalinen sukupuoli kehitysyhteistyössä (pdf)

Genderin eli sosiaalisen sukupuolen huomioiminen ja tasa-arvon edistäminen on yksi keskeinen läpileikkaava tavoite Suomen kehitysyhteistyössä. Tämä vihkonen on kirjoitettu suomalaisille kehitysyhteistyöjärjestöille virikkeeksi hanketyöhön, jossa huomioidaan sosiaalinen sukupuoli ja jossa pyritään tasa-arvoa edistävään kumppanuuteen Etelän järjestöjen kanssa.

Ilmastopuntari – työkalu ilmastoherkkään suunnitteluun (pdf)

Ilmastopuntarin tarkoituksena on auttaa järjestöjä huomioimaan ilmastonmuutoksen vaikutukset hanketyössä. Ilmastonmuutoksen suorien ja epäsuorien vaikutusten yhteyksiä omaan hankkeeseen voi olla aluksi vaikea hahmottaa – varsinkin jos apuna ei ole ilmastokysymysten asiantuntijaa.

Kummitoiminnan eettiset periaatteet (pdf)

Järjestöjen kummitoiminnan eettisillä periaatteilla edistetään lapsen oikeuksin toteutumista ja kummityön laatua. Periaatteisiin on pyritty kiteyttämään laadukkaan kummitoiminnan keskeiset raamit. Niiden tarkoituksena on toimia myös järjestöjen oman laatutyön tukirankana. Järjestöt voivat sitoutua niihin viittaamalla periaatteisiin viestinnässään, esimerkiksi julkaisemalla periaatteet omalla verkkosivullaan.

Tehoa yritysyhteistyöhön (pdf)

Julkaisussa käsitellään suomalaisten järjestöjen yhteistyötä yritysten kanssa. Tavoitteena on haastaa järjestöjä pohtimaan ja kehittämään yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä aiempaa kunnianhimoisemmalla tavalla. Lisäksi julkaisu toimii käytännön työkaluna yritysyhteistyötä suunnitteleville ja sitä jo tekeville järjestöille.

Vaikuttamistyön materiaalit

Vaikuttamistyön alkeet: Opas kouluttajalle (pdf)

Materiaali tarjoaa sinulle helppokäyttöiset ohjeet ja materiaalit vaikuttamistyön aakkosia käsittelevän työpajan järjestämiseen. Työpaja pohjautuu osallistaviin menetelmiin ja tarkoituksena on johdattaa osallistujat vaihe vaiheelta vaikuttamistyön suunnittelun vaiheisiin. Tutustu myös PowerPoint-esitykseen Vaikuttamistyön alkeet.

Vaikuta! Suomen politiikkaan 

Opas antaa vinkkejä siihen, miten kansalaisjärjestöt ja muut toimijat voivat välittää tietonsa ja näkemyksensä Suomen hallitukselle, eduskunnalle ja poliittisille puolueille.

Vaikuttamisen työkirja

Vaikuttamisen työkirja esittelee laajan viitekehyksen järjestön, yhdistyksen tai muun voittoa tavoittelemattoman yhteisön vaikuttamistyöhön. Työkirjaan on kerätty työkaluja, näkökulmia ja käytäntöjä, joita vaikuttamistyössä voi tarvittaessa hyödyntää.

Euroopan unioni – vaikuttamisen paikka 

Oppaaseen on kerätty perustietoa niin Euroopan unionin toimielimistä ja päätöksenteosta kuin eurooppalaisen järjestökentän toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksistakin. Mukana on myös käytännön vinkkejä vaikuttamistyöhön sekä esimerkkejä eurooppalaisesta yhteistyöstä ja vaikuttamisesta.

Globaalikasvatuksen materiaalit

Globaalikasvatuksen verkkokurssi

Globaalikasvatuksen verkkokurssi on globaalikasvatuksen parissa toimiville ja aiheista kiinnostuneille tarkoitettu itseopiskelumateriaali, joka avaa monipuolisia näkökulmia globaalikasvatuksen ydinkysymyksiin. Kurssi tukee globaalikasvattajan osaamisen kehittymistä ja tarjoaa käytännön työkaluja entistä muutosvoimaisemman globaalikasvatuksen toteuttamiseen.

Etelän ääni globaalikasvatuksessa

Millaiset etelän edustajat tuota ääntä saattavat käyttää? Millaiset ennakkoasenteet vaikuttavat siihen, miten globaali etelä tulee esitetyksi? Kenen äänellä etelästä todellisuudessa puhutaan? Opas on suunnattu kaikille, jotka työskentelevät organisaatioissa tai projekteissa, jotka käsittelevät kysymyksiä kuten köyhyys, ilmasto-oikeudenmukaisuus, ihmisoikeudet, ympäristökysymykset ja sukupuolten tasa-arvo globaalissa etelässä.

Kylässä kouluissa – Laatua järjestöjen oppilaitosyhteistyöhön

Tervetuloa kehittämään laadukasta, vaikuttavaa ja eettistä yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Tämä opas on suunnattu etenkin globaalikasvatusta toteuttaville kansalaisjärjestöille vierailujen tueksi.

Miten mitata ja parantaa globaalikasvatusta – neljä työkalua

Oppaassa esitellään neljä menetelmää ja työkalua, joiden avulla järjestöt voivat luoda helppokäyttöisen seurantajärjestelmän globaalikasvatushankkeiden vaikutusten selvittämiseksi. 

Oppimateriaalit ajan tasalle! (pdf)

Muistilista uuden opetussuunnitelman painotuksista kaikille oppimateriaaleja laativille tahoille. Oppaan avulla voit helposti tarkistaa, edistääkö oppimateriaali opetussuunnitelmien painotuksia.

Tehoa yritysyhteistyöhön. Käsikirja Kepan jäsenjärjestöjen yritysyhteistyön kehittämiseksi.

Julkaisussa käsitellään suomalaisten kehitysjärjestöjen yhteistyön kehittämistä yritysten kanssa.

Trendikortit: Kehitysjärjestöt muutoksessa

Maailma muuttuu kiihtyvällä vauhdilla, ja muutokset näkyvät myös kehitysjärjestöjen toimintakentällä. Fingon ja sen jäsenjärjestöjen koostamat trendikortit tunnistavat 12 trendiä, jotka vaikuttavat kehitysjärjestöjen toimintaan.

Vuorovaikuta verkossa – opas sujuvaan etäfasilitointiin

Tässä oppaassa esitellään erilaisia periaatteita, menetelmiä ja sovelluksia, joita voit hyödyntää, kun fasilitoit etätilaisuutta. Opas on tarkoitettu ennen kaikkea fasilitaattoreille, jotka haluavat siirtää taitonsa verkkoon – emme siis käy läpi fasilitoinnin perusteita. 

Globaalikasvatus-sivuston materiaalit

Julkaisut ja työkalut -sivulta löydät lisää tuottamiamme oppimateriaaleja. Tutustu myös muilta järjestöiltä kerättyihin vinkkeihin ja työkaluihin Vinkit-sivulla.

Muut materiaalit

Fingon YouTube-kanava

Fingon YouTube-kanavalta löydät laajan kattauksen videoita. Kanavalla on esimerkiksi asiantuntijapuheenvuoroja, kampanjavideoita ja nauhoituksia Fingon monista oppimistilaisuuksista.

Maailma kylässä -festivaalin puheohjelmavideot

Maailma kylässä -festivaalin puheohjelmassa käsitellään ketävän kehityksen teemoja valovoimaisten puhujien voimin. Videot ovat 20-60 minuutin mittaisia kokonaisuuksia ja niissä puhutaan muun muassa aktivismista ja identiteeteistä.

Maailma kylässä -podcast

Maailma kylässä -podcastissa toimittaja Susani Mahaduran vieraina on keskustelukumppaneita, joiden työ ja elämäntapa on kääntää tulevaisuuden suuntaa piirun verran paremmaksi – tai enemmänkin. Jaksoissa käsitellään tiiviisti ja kiinnostavasti monenlaisia globaaleja teemoja, kuten yritysvastuuta, aktivismia, ilmastosopimuksia, keskustelukulttuuria, urheilun ihmisoikeuksia, Afganistanin tilannetta ja hyvää elämää. Jaksot sopivat hyvin esimerkiksi globaalikasvatuksen tueksi, tai vaikkapa yhteiskuntaopin tuntien materiaaliksi.

Training materials in English

Bridge 47 – Building Global Citizenship – resource library

Bridge 47 was created to bring people together to share and learn from each other. Bridge 47 mobilizes civil society (NGOs) from all around the world to do their part in creating a more fair, peaceful and equitable world with the help of Global Citizenship Education.

Building Business Partnerships for Global Citizenship Education (pdf)

This booklet will be useful for those CSOs that, after some research and reflection, have identified the private sector as having potential to support them in achieving their mission

Civil Society Today: Civic Charter – Mobile Course

We have launched a mobile course about the state of the civil society today in collaboration with Funzi. The basis for the course is the Civic Charter which frames the rights that all people have as citizens, factors that support gaining these rights and the duties of governments to fulfill them. The course consists of 19 learning cards and four quizzes to check your understanding.

Climate Sensor – A Tool for Climate Sensitive Planning (pdf)

The Climate Sensor is a tool for NGOs to take into account the effects of climate change in their project work in the south. At first it may be difficult to see the connections between the direct and indirect impacts of climate change and your own project, especially if you don’t have an expert of climate change issues working with you.

Compass for Partners – Towards Quality in Development through Partnership (pdf)

This is a partnership check-list. It is a tool developed to support our member organizations and their Southern partners, providing concrete ideas to strengthen the North-South dialogue, to establish effective cooperation and to build true partnerships. It is based on Finnish and Southern NGOs’ experiences and views collected from Finland, Nicaragua, Mozambique, Tanzania and Zambia.

Enhancing Southern Voices in Global Education (pdf)

The guide introduces steps we can take to strengthen the voices of people from the global south in global education and looks at interesting examples found in the work of different NGOs.

Finnish and Russian Civil Society Actors Working Towards Common Global Goals – In search of sustainable practices of collaboration (pdf)

This book wishes to pave the way for new cooperation between Russian and European NGOs, based on common values and new ideas for reaching sustainable development in our societies.

Fingo Powerbank Technology and Digital Accessibility Toolkit

The toolkit is to help development organizations utilizing technology in their program work. It consists of information, guidance, recommendations when designing and implementing inclusive projects.

Frame, Voice, Report! – How to Engage Citizens with the Sustainable Development Goals

The purpose of this booklet is to share reflections, successes and learning outcomes from the FRAME, VOICE, REPORT! (FVR) project.

Gender – in Development Cooperation

This booklet was written to inspire Finnish organisations engaged in development cooperation to  plan and carry out projects that take account of gender, to create equal partnerships with Southern organisations and to promote gender equality through their projects.

Introduction to Advocacy: Think, Strategize, Plan and Act (pdf)

This practical guide and toolkit for conducting advocacy training is meant for different civil society actors to be utilized in learning the basics of advocacy as well as to improve advocacy activities together with partners. Make sure to also check out the PowerPoint presentation Introduction to Advocacy.

The EnviroMeter (pdf)

The EnviroMeter is a tool we developed together with 40 organizations for NGOs to measure their level of environmental friendliness. The aim is to provide our Finnish member organizations and their Southern partners with concrete ideas on how to take environmental issues into account in all their activities, both at the office and outside the office. The EnviroMeter is based on Finnish and Southern NGOs’ experiences and views, obtained mainly in Finland, Nicaragua, Tanzania and Zambia.

Update Your Learning Materials! (pdf)

This guide is a checklist meant for anyone creating learning materials for schools. It makes it easy to check whether learning materials promotes global citizenship education.