Kuva: Kuva: Mika Niskanen / Fingo

Koulutusyhteistyö

Fingo on Opintokeskus Siviksen jäsen. Sivis on valtakunnallinen järjestöjen oppilaitos, joka järjestää ja toteuttaa yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa erityisesti aktiivista kansalaisuutta ja järjestötoimintaa sekä vapaaehtoistoimintaa edistävää koulutusta ja siihen liittyviä materiaaleja. Sivis toteuttaa myös kaikille järjestötoimijoille avoimia koulutusta ja keskustelutilaisuuksia.

Fingon jäsenjärjestöt voivat hyödyntää Opintokeskus Siviksen tarjoamia palveluita: