Jäsenet

Solidaarisuus

Esittely

Solidaarisuus on suomalainen kehitysyhteistyöjärjestö, joka edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, ihmisarvoista työtä sekä kansalaisten osallisuutta Nicaraguassa, Ugandassa ja Somalimaassa. Solidaarisuus on ulkoasiainministeriön pitkäaikainen kumppanuusjärjestö sekä Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n jäsen.

Järjestötyyppi Aid organisations