Jäsenet

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

Verkkosivut https://www.oaj.fi
Esittely

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on maailman ainoa työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Olemme koulutettuja palkansaajia edustavan keskusjärjestö Akavan jäsenmäärältään ja painoarvoltaan merkittävin jäsenjärjestö. Olemme myös vahva koulutuspoliittinen vaikuttaja, ja vaikutamme aktiivisesti alan säännöksiin ja kehitykseen.

OAJ linjasi keväällä 2019, että se kohdistaa tulevaisuudessa 0,7% jäsenmaksutuotoista kehitysyhteistyöhön ja muuhun solidaarisuustyöhön. Käytännössä tämä tarkoittaa aiempaa vahvempaa panostamista osa-alueeseen. SASKin jäseneksi OAJ liittyi vuoden 2020 alusta. OAJ on myös mukana mm. Fingon, YK-liiton sekä Kirkon ulkomaanavun Opettajat ilman rajoja -verkoston toiminnassa.

Toimintamaa Namibia