Jäsenet

Maailmanvaihto ry – ICYE Finland

Esittely

Maailmanvaihto on yli 60-vuotias nuorisovaihtojärjestö, joka lähettää nuoria vapaaehtoistyöhön Aasiaan, Afrikkaan, Eurooppaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja Oseaniaan. Jaksot kestävät 6 – 12 kuukautta. Kohderyhmänä ovat (18 – 30+-vuotiaat) nuoret aikuiset. Vapaaehtoistyötä tehdään pääasiassa sosiaali- ja opetusalalla, kuten kouluissa, katulapsia tukevissa keskuksissa, päiväkodeissa ja vammaisten toimintakeskuksissa. Vastaavasti Maailmanvaihto vastaanottaa Suomeen ulkomaalaisia nuoria vapaaehtoistyöntekijöitä mm. opetus-, sosiaali- ja ympäristöalan tehtäviin. Osa ulkomaalaisista nuorista majoittuu paikallisessa isäntäperheessä. Toiminnan tarkoituksena on edistää kulttuurien välistä ymmärrystä ja rauhaa sekä tarjota oppimismahdollisuuksia nuorille aikuisille.