Jäsenet

Maailmanvaihto ry – ICYE Finland

Esittely

Maailmanvaihto on vuonna 1958 perustettu nuorisovaihtojärjestö, joka lähettää nuoria vapaaehtoistyöhön Aasiaan, Afrikkaan, Eurooppaan, Latinalaiseen Amerikkaan ja Oseaniaan. Jaksot kestävät 6–12 kuukautta. Kohderyhmänä ovat (18–30+-vuotiaat) nuoret aikuiset. Vapaaehtoistyötä tehdään pääasiassa sosiaali- ja opetusalalla, kuten kouluissa, katulapsia tukevissa keskuksissa, päiväkodeissa ja vammaisten toimintakeskuksissa. Vastaavasti Maailmanvaihto vastaanottaa ulkomailta Suomeen nuoria vapaaehtoistyöntekijöitä mm. opetus-, sosiaali- ja ympäristöalan tehtäviin. Osa nuorista vapaaehtoisista majoittuu isäntäperheessä. Toiminnan tarkoituksena on edistää kulttuurien välistä ymmärrystä, yhdenvertaisuutta ja rauhaa sekä tarjota oppimismahdollisuuksia nuorille aikuisille.