Jäsenet

Lähetysyhdistys KYLVÄJÄ ry

Verkkosivut http://www.kylvaja.fi
Esittely

Kylväjä on asiantuntijaorganisaatio, joka palvelee kehitysyhteistyössään maailman köyhiä ja kehittyvien maiden ihmisiä kristilliselta arvopohjalta. Kylväjä on perustettu vuonna 1974 ja se on saanut ulkoministeriön tukea vuodesta 1979 alkaen. Kylväjällä ja sen kansallisilla kehitysyhteistyöorganisaatioilla on palveluksessaan hanketyössä kaikkiaan lähes 200 työntekijää, joista suurin osa on paikallisia. Kylväjän kehitysyhteistyöhankkeista hyötyy vuosittain yli 50 000 ihmistä eri puolilla maailmaa. Kylväjä tekee kehitysyhteistyötä yhdessä paikallisten järjestöjen, kyläyhteisöiden ja alueellisten vaikuttajien kanssa. Tunnemme paikalliset ihmiset ja olemme läsnä siellä, missä työtä tehdään. Kehitysyhteistyömme edistää ihmisarvoista elämää ja avaa ihmisille uusia mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä.

Järjestötyyppi Religious organisations