Jäsenet

Käymäläseura Huussi ry

Verkkosivut https://huussi.net/
Esittely

Käymäläseura Huussi ry on asiantuntijaorganisaatio, joka jakaa tietoa ekologisesta sanitaatiosta ja edistää kuivakäymälöiden käyttöä. Yhdistyksen visiona on, että sanitaatio toteutetaan kaikkialla ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävästi ja ravinnekierto toteutuu. Käymäläseura Huussi ry:llä on ympäristö- ja kehitysyhteistyöhankkeita Suomessa ja ulkomailla. Yhdistys järjestää koulutuksia ja kursseja, tiedottaa sekä kerää alan tutkimustietoa. Annamme neuvontaa puhelimitse, sähköpostitse sekä erilaisissa tapahtumissa. Tärkeä osa yhdistyksen toimintaa on myös joka 3. vuosi järjestettävä kansainvälinen Dry Toilet -konferenssi.