Jäsenet

HEED Association Finland ry

Esittely

HEED-yhdistyksellä on kolme tavoitetta: edistää terveyttä, koulutusta ja afrikkalaisten maahanmuuttajien kotouttaminen Suomeen. Käyttämällä erilaisia tiedonvälitysmenetelmiä pyrimme kouluttamaan, varustamaan ja voimannuttamaan Afrikan maahanmuuttajia Suomessa, jotta he voivat tehdä perusteltuja päätöksiä koskien heidän terveyttää ja uraansa. HEED toimii yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa, sekä julkisen että kolmannen sektorin kanssa, joilla on samat tavoitteet tasapainoisen ja terveellisen yhteiskunnan varmistamiseksi.

Toimintamaa Finland