Jäsenet

Föreningen Luckan rf

Esittely

Luckan i Helsingfors är ett finlandssvenskt kultur- och informationscenter med omfattande verksamhet. Inom Luckan Integration upprätthålls en vägledningstjänst för invandrare i huvudstadsregionen samt ett menorprogram för invandrare genom ESF-projektet FIKA. Inom verksamheten arrangeras även sysselsättningsfrämjande program som CV workshops och andra sociala evenemang.

Se bridge.luckan.fi och fika.luckan.fi
Luckan fungerar som huvudman för många projekt bl.a. Respekt som är ett normkritiskt mtodmaterial för lärare och ungdomsarbetare som vill behandla diskriminering och fördomar på svenska.