Jäsenet

CRASH-Coalition for Research and Action for Social Justice and Human Dignity ry

Esittely

CRASH on tutkimusorientoitunut yhteiskuntapoliittinen yhdistys, joka tutkii ja toimii oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämiseksi Suomessa ja kansainvälisesti. CRASH on huolissaan eriarvoistumisesta ja sellaisesta yhteiskuntapolitiikasta, joka on unohtanut kansallisen ja kansainvälisen solidaarisuuden ja oikeudenmukaisuuden ihanteet.