Jäsenet

Child Hug Uganda – Finland ry

Esittely

Child Hug Uganda – Finland ry (CHUF) rekisteröityi yhdistykseksi 12.9.2018 alunperin nimellä Child Hug International ry. Child Hug Ugandan (CHU) sisärjärjestönä CHUF toimii tiiviisti yhteistyössä Ugandan toimijoiden kanssa. Järjestöt koordinoivat yhdessä toimintaa ja CHUF pyrkii aktiivisesti tukemaan CHU:n toimintaa esimerkiksi hallinnollisella tasolla. Child Hug Ugandan vastuulla on toiminnan käytännön suunnittelu paikallisten tarpeiden perusteella.

CHUF:n tarkoituksena on edistää haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja aikuisten mahdollisuutta elää ja osallistua yhteiskuntaan täysimääräisesti. Ugandassa toiminta keskittyy erityisesti tyttöjen ja naisten terveyden edistämiseen. Tällä hetkellä CHU:lla on käynnissä hanke nimeltä “Better health for mothers and children in Kole district”, joka toteutetaan osana USAID:n Rhites-N Lango hanketta. CHUF tukee toimintaa Ugandassa erityisesti avustaen hallinnollisissa tehtävissä. Yhdistyksen tarkoituksena onkin tukea Child Hug Ugandan toimintaa sekä kampanjoida erityisesti naisten ja lasten oikeuksien puolesta Suomessa.