Huyen Thi Do puolustaa vammaisten oikeuksia Vietnamissa

Huyen Thi Do johtaa Pohjois-Vietnamissa vammaisten naisten verkostoa. ”Kansalaisvaikuttaminen opettaa meitä elämään yhdessä.”

Huyen Thi Do on vammaisten ihmisten oikeuksia puolustava kansalaisvaikuttaja. Hän on toiminut jo vuosikymmenten ajan Vietnamissa vammaisten ihmisten aseman parantamiseksi.

”Kansalaisten ja järjestöjen toiminnan ansiosta esimerkiksi viranomaiset ja yritykset oppivat tuntemaan vammaisten kohtaamia ongelmia. Tieto luo mahdollisuuksia muutoksille ja tasa-arvoisempien yhteisöjen rakentamiselle.”

Huyen johtaa Pohjois-Vietnamissa vammaisten naisten verkostoa. Hän toimii esimerkiksi olemalla yhteydessä päättäjiin ja levittämällä tietoa vammaisten oikeuksista. Kriittinen arviointi on Huyenin mukaan olennainen osa kansalaisvaikuttamista.

”Vietnamissa on riittämiin lakeja ja sääntelyä vammaisten ihmisten oikeuksien vahvistamiseksi. Lakien täytäntöönpanossa on kuitenkin ongelmia, eikä niiden noudattamatta jättämisestä määrätä sanktioita.”

Toiminta on tuottanut myönteisiä tuloksia. Kansalaisyhteiskunnan tila on vuosien varrella muuttunut avoimemmaksi, ja järjestöjä otetaan mukaan päätöksentekoon – tosin yleensä vain, jos taustalla on yhteistyötä esimerkiksi YK:n tai EU:n kanssa.

Hallitus järjestää myös kansalaisille mahdollisuuksia osallistua esimerkiksi lakiluonnosten kommentointiin ja päätöksentekoon työpajojen kautta. Vaikka moni asia on myös parantunut, päättäjät saattavat esittää mediassa kielteisiä mielipiteitä kansalaisvaikuttamisesta.

“Lisäksi kansalaisjärjestöjen rahoitus on joko erittäin rajallista tai riippuvaista ulkoisista lähteistä. Uusien järjestöjen perustaminen on haastavaa.”

Huyenin kansalaisvaikuttaminen käynnistyi jo vuosituhannen alussa, kun hän liittyi Bright Future -liikkeeseen. Kyseessä on pääkaupunki Hanoin ensimmäinen vammaisten ihmisten liike oikeuksiensa parantamiseksi.

Hän on sittemmin ollut muun muassa perustamassa uusia kansalaisjärjestöjä. Huyen on tehnyt vuosien varrella paljon yhteistyötä suomalaisen Abilis-säätiön kanssa.

”Kansalaisten toiminta yhteiskunnan kehittämiseksi on tärkeää, koska se opettaa meitä elämään ja työskentelemään yhdessä. Arvostamaan ja suvaitsemaan erilaisia mielipiteitä, arvoja ja uskontoja.”

Takaisin Toimi, koska voit -kampanjasivulle.