Basanti Maharjan toimii, jotta terveysalan vapaaehtoistyöntekijät saisivat Nepalissa oikeat työsuhteet

Basanti Maharjan toimii terveysalan vapaaehtoisten puolesta Nepalissa. ”Kansalaisvaikuttaminen merkitsee minulle sitä, että teemme yhdessä asioita jonkun asian puolesta.”

Basanti Maharjan vaikuttaa sen puolesta, että terveysalan vapaaehtoistyöntekijät saisivat Nepalissa oikeat työsuhteet. Hän toimii maan terveysvapaaehtoisten liiton pääsihteerinä. 

Noin 50 000 terveysalan vapaaehtoistyöntekijää tekee Nepalissa elintärkeää työtä erityisesti maaseutujen yhteisöissä. Työ on epävirallista, vaikka se tuottaa terveyspalveluita muun muassa äitiys- ja imeväiskuolleisuuden vähentämiseksi. Vapaaehtoiset saavat vain pientä kulukorvausta. 

”Suurimpana saavutuksena pidän sitä, että olemme pystyneet saamaan lisää jäseniä liittoon ja saaneet tätä kautta liittoa vahvemmaksi. Sanoisin, että tällä hetkellä meillä on hyvä tekemisen henki.” 

Maharjanin taipale kansalaisvaikuttajana käynnistyi, kun hän alkoi 21-vuotiaana työskentelemään kotiseudullaan tutkimusprojektissa. Kokemuksen myötä hän ryhtyi myöhemmin toimimaan terveysvapaaehtoisena ja tutustui ihmisiin, jotka ajoivat vapaaehtoisten asiaa.  

Vuosien varrella hän on kohdannut työssään vaikeuksia ja ennakkoluuloja. Kansalaisvaikuttajia on syytetty muun muassa terveysvapaaehtoisten politisoimisesta. 

”Kansalaisvaikuttaminen merkitsee minulle sitä, että teemme yhdessä asioita jonkun asian puolesta. Toimimalla yhteisten asioiden hyväksi opimme kuuntelemaan ja kunnioittamaan toinen toisiamme.” 

Maharjanin liitto HEVON tekee yhteistyötä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n ja Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen SASKin kanssa. Yhteisenä tavoitteena on edistää vapaaehtoisten työntekijöiden saamista julkisen terveydenhuollon palkatuiksi työntekijöiksi Nepalissa. 

Takaisin Toimi, koska voit -kampanjasivulle.